Ručíme za zpracování ZBKPZBKPZpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku dle nařízení ES č. 1223/2009
:

 • přesně ve shodě s Nařízením
 • bez zbytečných požadavků na výrobce
 • se zohledněním celkového počtu
  a složitosti přípravků

ZBKPZBKPZpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku dle nařízení ES č. 1223/2009
kvalitně, pohodlně a za optimální cenu

naše služby pro výrobce, dovozce a distributory kosmetických přípravků

 • zajištění všech legislativních povinností pro Evropský trh na jednom místě
 • připravíme kompletně vaše výrobky pro dovoz i distribuci v rámci EU
 • veškerou dokumentaci k přípravkům budete mít od nás on-line k dispozici ke stažení v té nejaktuálnější podobě díky nové technologii automatické implementace legislativních novinek do naší interní databáze
 • databáze nám umožní vás včas informovat o legislativních změnách týkajících se vašich konkrétních přípravků a vy tak budete mít dostatek času pro uvedení výrobků do souladu s legislativními změnami
 • poradenství v oblasti značení, registrace, výroby
 • komunikace s kontrolními orgány

V rámci plnění povinností vyplávajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, které vstoupilo v platnost dne 11.7.2013 a Nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10.7.2013 (dále jen nařízení), která upravují výrobu, prodej a distribuci kosmetických přípravků v rámci EU nabízíme:

Veškeré povinnosti vyřídíte na jednom místě – kvalitně a za optimální cenu!
náš tým Vám nabízí vstřícnost, pohotovost, záruky a solidní jednání během celé spolupráce!

vysvětlení použitých zkratek